• Om Purpose Engineering

   

  Purpose Engineerings affärsidé är att hjälpa värdedrivna företag och organisationer i växande att bygga processer och styrningsredskap för en hållbar verksamhet.

   

   

   

  Det sker genom att hjälpa till att implementera rutiner, processer och verktyg för att transformera visionerna till konkret och effektiv verksamhet. Filosofin är att se det vardagspraktiska arbetet som yttersta bärare av organisationens idé och värderingar och utifrån det skapa konsekventa arbetsrutiner, ändamålsenliga IT-hjälpmedel, genomtänkta kommunikationsvägar med mera.

   

   

  Tänket utgår från etablerade modeller för så kallad business process engineering men kombinerad med dagens kunskap om motivationsfaktorer och med skalan och fokus bytt från organisationens produkter och tjänster till dess värderingar och människor; från enbart ekonomisk hållbarhet till även social hållbarhet.

   

   

  PE kan medverka i strategiskt arbete såväl som i utvecklingsarbete. PE kan även utföra utvalda eller löpande arbetsuppgifter i verksamheten och vara ett resurstillskott, innan nya rutiner och system helt integreras av organisationens egna resurser.

 • Tjänster

  Här är några exempel på arbetsområden där behovet av systematik fort gör sig påmint, där organisationens värderingar genomsyras och där PE kan hjälpa till.

  Styrelsearbete

  • Utredning, förslag, presentationer
  • Beslutsunderlag, protokoll, rapporter

  Verksamhetsuppföljning

  • Datainsamling och sammanställning
  • Utvärderingar och analys

  Ekonomistyrning

  • Nyckeltal och presentation
  • Budget och budgetuppföljning
  • Redovisningskontakter

  Myndighetskontakter och –ärenden

  • Bolagsverket, Skatteverket, Arbetsförmedling, Kommun
  • Försäkringsbolag, Branschorganisationer

  Kunder och leverantörer

  • Faktureringsupplägg och -rutiner
  • Leverantörsupphandling, fakturakontroll

  HR

  • Anställningsavtal, försäkringar
  • Löneunderlag, personalregister

  Ytterligare områden

  Försäljning och marknadsföring

   

  Intern- och externkommunikation

   

  Processstyrning

   

  Kvalitetssäkring

   

  IT-system

 • Varför Purpose Engineering?

  Framtiden tillhör de starkt värdedrivna företagen och organisationerna. Det är genom att arbeta utifrån sitt ”purpose” som människor mår bra och organisationer skapar hållbar nytta.

   

  Nu har du en idé. En idé om något du vill göra för dig själv, för andra, kanske för världen, en idé du brinner för. Du har redan en verksamhet igång eller är kanske i beredskap att starta. ”Det här ska bli stort!”

   

  Sannolikt är du som visionär och idédriven entreprenör bra på att motivera människor och kanalisera ditt ”purpose” till andra. Men förverkligandet kräver ändå strukturer. Redan för att komma igång behövs basala insatser, till exempel hantering av ekonomi. Den delen av management är kanske inte vad du primärt brinner för men du förstår att det behövs för att din idé ska bli verklighet, så en del av ditt engagemang får gå till det också.

   

  Snart märker du att detta inte räcker. Din idé skördar glädjande framgångar men övergår i och med det också till mer repetitiv verksamhet. Pilotprojekt blir återkommande tjänster eller produkter. Fler personer involveras, behöver introduceras och läras upp. Efterhand vunna erfarenheter behöver bli rutiner för att inte hjulet ska uppfinnas om och om igen.

   

  Marginalerna blir mindre när du inte kan lägga all den energi och resurser som uppstartsfasen krävde på varje återkommande projekt eller affär du genomför. Även om din ambition är stor behöver din verksamhet bra organisation, pålitliga processer, kvalitetssäkring och effektivitet i logistik, adminstration, kommunikation, personalvård, ekonomistyrning och annat för att ta steget över till en hållbar verksamhet.

   

  Även en mindre, platt organisation med mycket utrymme för individuella initiativ behöver system och "avdelningar" liknande dem ett större företag har för att fungera och må bra, bara i ett mycket kompaktare format. Kvalitet och effektivitet kommer inte på plats av sig självt när verksamheten växer utan är tvärtom den plattform som behöver läggas tidigt och gör en hållbar tillväxt möjlig.

   

  Du skyggar kanske för byråkrati och överdriven administration - i så fall med rätta. Det är inte det som purpose engineering handlar om. Bra strukturer är sådana som skärskådar din idé, förstår den, utvecklar den, får ut dess fulla potential och tar verksamheten bortanför pionjärstadiet.

   

 • Team

  broken image

  Claes Nordén

  Purpose Engineering drivs av Claes Nordén, civilingenjör, teknisk fysik från Chalmers Tekniska Högskola med en Master i International Management från EM Lyon. Han var VD för Stiftelsen Ekskäret från dess start 2009 fram till 2014. 1985-92 arbetade hand som projektledare och konsult på PR-byrån Kreab Gavin Anderson och därefter 15 år som kommunikationschef inom den franska/globala telecomkoncernen Alcatel.

  broken image

  Jahrl Stefan Norberg

  Engagerad i bolaget som rådgivande styrelseledamot i företaget är också Jahrl Stefan Norberg. Stefan är entreprenör och företagsutvecklare inom teknik/IT-sektorn och har en bred kulturell och internationell bakgrund, med längre åtaganden i flera länder (Sverige, Frankrike, Schweiz, Italien, England och Tyskland). Hans företag Abaxum är baserat i Paris där han också bor.